Klik hier om naar uw winkelwagen te gaan
Uw winkelwagentje
 
 
Welkom bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief

 

Heeft u vragen over onze producten of de site? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

gemeenteprojecten Veertigdagentijd

Bij Buijten & Schipperheijn zijn mooie boeken voor gemeenteprojecten in de veertigdagentijd:

40 dagen – Feest van genade

Hij nam het kruis en ging

Jezus voor ogen

en voor kerken die het anders willen dit jaar, is er een boek voor de vijftigdagentijd, tussen Pasen en Pinksteren:

Op weg naar Pinksteren

Gebruiksmaterialen voor het boek 40 Dagen – Feest van genade: in het boek staat hiervoor een verwijzing naar de website www.cvkoers.nl. Deze site is uit de lucht. U kunt de bestanden nu vinden op www.werkenindekerk.nl, tabblad Downloads.

 

 

foto Dick Vos

Dansen in de kerk

Nieuw: Samen dansen in de kerk; als mannen en vrouwen op God lijken.

Dit boek is de populaire editie van het proefschrift van Almatine Leene: Triniteit, antropologie en ecclesiologie.

Samen dansen in de kerk heeft inmiddels veel aandacht in de pers gekregen. Almatine was ook gast in verschillende programma's op radio en televisie.

Voor een overzicht kunt u terecht op haar eigen website, zie http://almatine.nl/media/

 

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwste boeken.


Ga naar alle Producten


Titel: Samen dansen in de kerk Auteur: Leene, Almatine
Inhoud: Mogen vrouwen leidinggeven en het woord voeren in de kerk? Christenen staan lijnrecht tegenover elkaar in hun antwoord op die vraag. De discussie draait vooral om een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. Dat is jammer, want er staan veel meer teksten in de Bijbel die van belang zijn. Denk aan Genesis 1. Daar staat dat de mens (m/v) geschapen is naar Gods beeld. Maar wat betekent dat eigenlijk? Almatine Leene beantwoordt die vraag door na te denken over God. Ze legt uit wat de Drie-eenheid betekent voor de rol van mannen en vrouwen in de kerk. Op een frisse manier bespreekt ze bijvoorbeeld of het belangrijk is dat Jezus man was, en waarom we in vrouwelijke termen over de kerk spreken. Willen we als mannen en vrouwen Gods beeld vertegenwoordigen dan moeten mannen en vrouwen op alle vlakken in de kerk samenwerken. Dat betekent meer ’dansen’ in de kerk. Dit boek is een populaire weergave van haar proefschrift, Triniteit, antropologie en ecclesiologie, een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk, waarop ze eerder dit jaar is gepromoveerd.
ISBN:  9789058817426 Pagina's:  120 Prijs:  € 12,50
bestellen


Titel: Sophie
Inhoud: Is wetenschap de maat van alle dingen? - Sciëntismespecial -
ISBN:   Pagina's:   Prijs:  € 5,50
bestellen


Titel: Ongemakkelijke teksten van de apostelen Auteur: Houwelingen, Rob van, Sonneveld, Reinier
Inhoud: Elke gelovige kent wel de ervaring dat je in de Bijbel leest en vastloopt. Staat dat er nu echt? Wat heeft dat te betekenen? Hoe kan God dát nu bedoelen? In dit boek worden 75 ’lastige’ bijbelteksten van apostelen als Johannes, Lucas en Petrus op een toegankelijke manier verklaard. Daar bij wordt gekeken naar de grondtekst, de culturele achtergrond en de relatie tot andere teksten en uitspraken.
ISBN:  9789058817037 Pagina's:  256 Prijs:  € 15,90
bestellen


Titel: Waardevol leven
Inhoud: Bij dilemma’s rond ziekte en gezondheid staat de vraag ‘Wat is goed om te doen’ vaak centraal. Waardevol leven wil mensen helpen bij hun proces van meningsvorming. Want onze keuzes raken soms rechtstreeks aan leven en dood: denk aan het wel of niet doorbehandelen van zwaar gehandicapte kinderen, of het wel of niet doen van prenataal onderzoek wanneer de kans op afwijkingen groot is. Het is niet altijd eenvoudig om te ontdekken wat ‘goed’ is. Christenen – maar evengoed moslims, agnosten of atheïsten – hebben in veel gevallen niet op alle vragen een pasklaar antwoord. En áls men al weet wat het goede is, dan is het nog een hele kunst om dat ook echt te gaan doen. Psychologisch onderzoek maakt duidelijk dat onze hersenen alles in het werk stellen om onze goede voornemens te dwarsbomen. Eén troost: gelukkig kan men die simpele mechanismen ook beïnvloeden. Maar dan moet je wel heel helder hebben waar je voor staat en wat je wilt. Dit boek wil mensen daarbij helpen. Heel concreet wordt ingegaan op actuele vragen rond gezondheid, ziekte en geneeskunde. Het boek wordt afgesloten met een essay over medische ethiek. Dit essay laat zien hoe het denken over gezondheid en ziekte zich de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld. Het is niet toevallig dat de zorg voor het leven de laatste decennia zo onder druk staat. De huidige geneeskunde is gekleurd door een visie waarin het leven wordt gerelativeerd. Dat vraagt om een debat – en het essay is daartoe een aanzet.
ISBN:  9789058817310 Pagina's:   Prijs:  € 17,50
bestellen


Titel: Experience map of Scientism (in koker) Auteur: Peels, Rik
Inhoud: What the world looks like if science is the measure of all things Belevingskaart van sciëntisme. Hoe ziet de wereld er uit als de wetenschap de maat van alle dingen is? Ontdek het zelf! Begin bij de boom van goed en kwaad. Reis voorbij de Stad van God. Ga op weg naar de Metropool van de Natuurwetenschappen. En zie in de verte de besneeuwde bergtoppen van Nobel in het zonlicht glinsteren. Een kaart voor inspirerende en vrolijke momenten. Prijs is inclusief koker en posttoeslag voor de verzending.
ISBN:  9789058817853 Pagina's:  1 Prijs:  € 12,50
bestellen


Titel: Experience map of Scientism (gevouwen) Auteur: Peels, Rik
Inhoud: What the world looks like if science is the measure of all things Belevingskaart van sciëntisme. Hoe ziet de wereld er uit als de wetenschap de maat van alle dingen is? Ontdek het zelf! Begin bij de boom van goed en kwaad. Reis voorbij de Stad van God. Ga op weg naar de Metropool van de Natuurwetenschappen. En zie in de verte de besneeuwde bergtoppen van Nobel in het zonlicht glinsteren. Een kaart voor inspirerende en vrolijke momenten.
ISBN:  9789058817860 Pagina's:  1 Prijs:  € 7,50
bestellen


Titel: Is alles van waarde meetbaar? Auteur: Bram de Muynck, Jacquelien Bulterman
Inhoud: Hoe ontwikkel je als onderwijsinstelling een evenwichtig toetsbeleid? In het (hoger) beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs neemt het gebruik van toetsen toe. Tegelijkertijd verschijnen er kritische rapporten over toetsing en ontstaan collectieven om toetsen af te schaffen. Voor de onderwijspraktijk is het niet gemakkelijk om in te spelen op de wisselende accenten van de politiek. Nu eens staan de eigen identiteitsvorming en de zelfwerkzaamheid van jongeren centraal, dan weer de externe eisen waar zij aan moeten voldoen. Hoe ga je daarmee om als docent, als afdelingsleider of als examencommissie? Is alles van waarde meetbaar? Dit boek helpt docenten, beleidsmakers en andere onderwijsbetrokkenen bij het ontwikkelen van een toetspraktijk die verder kijkt dan de waan van de dag. Een toetspraktijk die het belang van kennis erkent, maar ook het belang van persoonlijke vorming en creatief denken. Het boek is bijzonder geschikt om te gebruiken voor gezamenlijke scholings- en bezinningsmomenten. Het bevat herkenbare praktijkvoorbeelden, handige achtergrondinformatie en onderzoeksgegevens. Met discussievragen en een zelftoets worden onderwijsprofessionals uitgedaagd om de eigen visie te verhelderen en te herijken.
ISBN:  9789058817877 Pagina's:  144 Prijs:  € 6,95
bestellen


Titel: Identiteit en navolging Auteur: Kuiper, dr. R.
Inhoud: Dit boekje bevat de rede die in verkorte vorm is uitgesproken door prof.dr. Roel Kuiper bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’ aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken.
ISBN:  9789058817952 Pagina's:  64 Prijs:  € 7,50
bestellen


Titel: Handboek voor diakenen
Inhoud: Als je ‘ja’ zegt op de vraag of je diaken wilt worden, word je direct met allerlei vragen geconfronteerd. Maar ook als ervaren diaken loop je soms tegen ingewikkelde problemen op. Wat zijn precies de grenzen van mijn taak? Hoe signaleer ik problemen? Hoe werk ik samen en met wie? Hoe werkt schuldhulpverlening precies? Hoe draag ik mijn taak over aan een nieuwe generatie? Hoe ben ik diakenen voor jongeren? Hoe schakel ik de gemeente in? Hoe selecteer je goede doelen voor ondersteuning? Hoe vindt verantwoording plaats? Hoe communiceer ik transparant? Het boek staat boordevol informatie, tips en inzichten voor zowel beginnende als ervaren diakenen. Auteurs en medewerkers aan dit boek zijn: Hayo Wijma, Trudy Eijkelenboom, Derk Jan Poel en Lútzen Miedema, René Erwich, Willemijn Döpp, Lisa Borgerhoff-van den Bergh en Martijn Dekker. Allen zijn afkomstig uit verschillende protestantse kerken.
ISBN:  9789058817020 Pagina's:  192 Prijs:  € 17,90
bestellen


Titel: Handboek voor kerkelijke coaches Auteur: Pals, Anne
Inhoud: Hoe kun je in je kerkelijke gemeente groei stimuleren? Hoe kun je mensen motiveren om hun gaven en talenten vruchtbaar in te zetten? Hoe voorkom je dat vrijwilligers vastlopen of dat er conflicten ontstaan? En wat doe je als het toch zover is gekomen? Dit handboek helpt je in het coachen van vrijwilligers in de gemeente. Je krijgt zicht op de processen die spelen, zodat je op tijd kunt ingrijpen. Het mooie van coaching is dat ze gericht is op mogelijkheden in plaats van op onmogelijkheden. Coaching geeft inzicht in afzonderlijke gaven en talenten, zet leerprocessen in werking, leidt tot zelfsturing en een toename van onderlinge verbondenheid. Het handboek is bedoeld voor zowel professionele leidinggevenden als vrijwilligers die interesse hebben in coachen en coachend leidinggeven. Het is zowel individueel te gebruiken als in een kleine groep. De bijlagen bevatten handige checklists voor het voeren van coachingsgesprekken en programmas voor het organiseren van toerustingsavonden voor de gemeente, gericht op de ontwikkeling van ieders persoonlijke gaven. Anne Pals is begeleidingskundige en docent Supervisie en coaching en coördinator bij het Instituut Professioneel Begeleiden aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Hij is tevens dertig jaar vrijwilliger in de kerkelijke gemeente.
ISBN:  9789058817884 Pagina's:  160 Prijs:  € 17,90
bestellen


Titel: Wie dit kind ontvangt Auteur: Sonneveld, Reinier (e.a.)
Inhoud: Wie dit kind ontvangt... vertelt hoe Jezus met kinderen omging en hoe dat ons kan inspireren. De indringende kleurenfoto’s maken zichtbaar wie zij zijn. Wie dit kind ontvangt... is voor iedereen die met kinderen werkt, binnen of buiten de kerk. Dit boek is voor hen een compliment. Tegelijk is het een aanmoediging voor iedereen die van kinderen houdt, die liefde ook concreet te maken.
ISBN:  9789058817914 Pagina's:  80 Prijs:  € 10,00
bestellen


Titel: Geknipt voor de liturgie Auteur: Jaco Weij
Inhoud: De liturgie van veel gereformeerde kerken is een smeltkroes van allerlei stijlen en tradities geworden. De liturgie wordt bij elkaar geknipt en geplakt. Hoe komt dat? Is dat goed of knutselen we de liturgie kapot? Dit boek gaat in op enkele belangrijke vragen over liturgie. Welke ontwikkeling maakt de protestantse liturgie door en hoe komt dat? Wat is liturgie eigenlijk? Levert ‘liturgisch knippen en plakken’ wel een evenwichtige liturgie op of geven we te veel toe aan de cultuur? Hoe kan de gereformeerde liturgie van de eenentwintigste eeuw putten uit een rijke liturgische traditie en tegelijk toch volop eigentijds zijn? Op deze vragen gaat dit boek in. Door de aanvulling met gesprekspunten is het boekje ook zeer geschikt als studiemateriaal voor gespreksgroepen en kerkenraden.
ISBN:  9789058817815 Pagina's:  120 Prijs:  € 13,90
bestellen


Ga naar alle Producten