Klik hier om naar uw winkelwagen te gaan
Uw winkelwagentje
 
 
Welkom bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief

 

Heeft u vragen over onze producten of de site? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Genomineerd voor de Publieksprijs 2014 in de categorie non-fictie

Kerst met de Zandtovenaar + DVD, Gert van der Vijver

Gedragen door de Herder, Huib de Vries

De stilte van God, Reinier Sonneveld

 

Reinier Sonneveld heeft een boek geschreven over iets dat iedere gelovige wel kent: een periode waarin je God niet ervaart. Ook veel mensen in de Bijbel, onder wie Jezus, en latere grote gelovigen, zoals Moeder Teresa, beschrijven die ervaring van God missen. Het is alsof er een 'lege stoel' staat op aarde en we wachten op God. Met pastorale bewogenheid en een filosofische inslag beschrijft Reinier Sonneveld deze ervaringen van geloofstwijfel. Waar komen ze vandaan? Zijn het vruchtbare ervaringen of juist de dood in de pot? Hoe kun je ermee omgaan?

 

 

 

Stemmen kunt u op www.publieksprijschristelijkboek2014.nl

 

 

gemeenteprojecten Veertigdagentijd

Bij Buijten & Schipperheijn zijn mooie boeken voor gemeenteprojecten in de veertigdagentijd:

40 dagen – Feest van genade

Hij nam het kruis en ging

Jezus voor ogen

en voor kerken die het anders willen dit jaar, is er een boek voor de vijftigdagentijd, tussen Pasen en Pinksteren:

Op weg naar Pinksteren

Gebruiksmaterialen voor het boek 40 Dagen – Feest van genade: in het boek staat hiervoor een verwijzing naar de website www.cvkoers.nl. Deze site is uit de lucht. U kunt de bestanden nu vinden op www.werkenindekerk.nl, tabblad Downloads.

 

 

foto Dick Vos

Dansen in de kerk

Nieuw: Samen dansen in de kerk; als mannen en vrouwen op God lijken.

Dit boek is de populaire editie van het proefschrift van Almatine Leene: Triniteit, antropologie en ecclesiologie.

Samen dansen in de kerk heeft inmiddels veel aandacht in de pers gekregen. Almatine was ook gast in verschillende programma's op radio en televisie, het laats bij Andries.

Voor een overzicht kunt u terecht op haar eigen website, zie http://almatine.nl/media/

 

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwste boeken.


Ga naar alle Producten


Titel: Leven na de genadeklap Auteur: Arie de Rover
Inhoud: DERDE DRUK binnen één jaar verschenen Genadeklap. Gek woord eigenlijk. Volgens Arie de Rover heeft genade alles met een snoeiharde klap te maken. Als je echt gaat begrijpen wat genade inhoudt, dan geeft dat je leven een draai van 180 graden. Dan krijg je de genadeklap. Geen ingehouden corrigerende tik, ook geen ’klap van de molen’ zodat je een beetje wappie wordt, maar een mokerslag die je leven omgooit. (met Wilfred Hermans)
ISBN:  9789058816993 Pagina's:  176 Prijs:  € 14,90
bestellen


Titel: De stilte van God Auteur: Sonneveld, Reinier
Inhoud: Iedere gelovige kent het: je ervaart een periode God niet. Ook veel mensen in de Bijbel, onder wie Jezus, en latere grote gelovigen, zoals Moeder Teresa, beschrijven die ervaring van God missen. Het is alsof er een ‘lege stoel’ staat op aarde en we wachten op God. Met pastorale bewogenheid en een filosofische inslag beschrijft Reinier Sonneveld deze ervaringen van geloofstwijfel. Waar komen ze vandaan? Zijn het vruchtbare ervaringen of juist de dood in de pot? Hoe kun je ermee omgaan? Na zijn succesvolle ‘Jutten’ (waarmee hij de Publieksprijs voor het beste christelijke boek won) en ‘Het goede leven’, nu een nieuw boek van Reinier Sonneveld. Altijd weer persoonlijk, zoekend, verrassend. Een boek om niet meer te stoppen met lezen … Maar ook om samen te bespreken. Met het oog daarop bevat het materiaal voor kringen en groepen. De stilte van God is genomineerd voor het beste christelijke boek van 2014.
ISBN:  9789058816900 Pagina's:  384 Prijs:  € 17,90
bestellen


Titel: Triniteit, antropologie en ecclesiologie Auteur: Leene, Almatine
Inhoud: Wereldwijd is er sinds de twintigste eeuw voor twee onderwerpen in de theologie opvallend veel aandacht. De volle breedte van de oecumene plaatst de triniteitsleer in het middelpunt en er is mondiaal een hevig debat over de positie van mannen en vrouwen in de kerk. De beide onderwerpen zijn nauw met elkaar verbonden. Almatine Leene onderzoekt in deze studie de invloed van de godsleer op het debat over mannen en vrouwen in de kerk. Als sleutel gebruikt zij het beeld van God als imago Dei en imago Trinitatis. Centraal staat de vraag: welke implicaties heeft een relationeel verstaan van de triniteitsleer voor de antropologische en ecclesiologische aspecten van het debat over mannen en vrouwen in de kerk? Om op deze vraag een antwoord te geven onderzoekt de auteur de rol van relationaliteit in de verhouding tussen Deo uno en Deo trino en tussen economische en immanente Triniteit, en in het debat over subordinatie en over taal. Vervolgens gaat zij in op de invloed van de godsleer op het verstaan van de imago Dei, uitgewerkt naar mannelijkheid en vrouwelijkheid. In contrast daarmee beschrijft zij welke invloed de triniteitsleer op het verstaan van de imago Trinitatis heeft en de implicaties hiervan voor het verstaan van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Tenslotte laat de auteur zien wat de invloed van de godsleer op de ecclesiologie en de ambtsleer is. Ook hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de imago Dei en imago Trinitatis. Haar conclusie luidt: als het uitgangspunt in de imago Trinitatis wordt genomen, is het zeer wenselijk dat mannen en vrouwen samen in de ambten dienen.
ISBN:  9789058817297 Pagina's:  320 Prijs:  € 27,50
bestellen


Titel: De tekenaar
Inhoud: Daan van Driel was beeldend kunstenaar en tekenleraar. Hij werd in 1909 geboren in het Zeeuws-Vlaamse Axel als zesde in een gezin met zeven zonen. Als kind al had hij een passie voor tekenen. Toen hij met de vader van een vriendje een keer naar Amsterdam was geweest, nam hij zich voor daar later te gaan wonen. Daar hingen in de musea de werken van de grote meesters. Daar gebeurde het. Uiteindelijk woonde en werkte hij het grootste deel van zijn leven in Amsterdam. Hij begint met zijn dagboek in 1925 als hij zestien jaar is en houdt dat vol tot zijn dood in 1992. Vierenzeventig boeken, schriften, dummy’s, losbladige cahiers werden volgeschreven. Dat alles werd gedigitaliseerd en bewerkt. Dit boek bevat een selectie hiervan. De tekenaar vertelt het levensverhaal van een begaafd en gevoelig kunstenaar. Je maakt kennis met het geploeter om het dagelijks bestaan, om in de pas te blijven lopen, het geknok in de kerk, de worsteling om innerlijke rust, de drang om beeldend bezig te zijn en dat alles tegen de achtergrond van de crisis in de jaren dertig, de Tweede Wereldoorlog, de jaren van wederopbouw, de dreiging van de Koude Oorlog, de jaren zestig, de kerkstrijd binnen de Gereformeerde Kerken, ontwikkelingen binnen de kunst.
ISBN:  9789058817396 Pagina's:  256 Prijs:  € 19,00
bestellen


Titel: Heilig vuur Auteur: Matsinger, Corjan
Inhoud: Het geloof van jongeren lijkt soms niet meer dan een smeulend kampvuurtje. Wat kan je als ouder en als jeugdwerker doen om die kleine geloofsvlam aan te wakkeren? Corjan Matsinger deelt negen praktische, inspirerende, bemoedigende inzichten rond jongerenwerk, die hij heeft opgedaan als jeugdwerker voor Youth for Christ. De adem van Gods Geest kan voor het oog gedoofd vuur aanblazen en doen ontvlammen.
ISBN:  9789058817372 Pagina's:  144 Prijs:  € 12,90
bestellen


Titel: Samen dansen in de kerk Auteur: Leene, Almatine
Inhoud: Mogen vrouwen leidinggeven en het woord voeren in de kerk? Christenen staan lijnrecht tegenover elkaar in hun antwoord op die vraag. De discussie draait vooral om een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. Dat is jammer, want er staan veel meer teksten in de Bijbel die van belang zijn. Denk aan Genesis 1. Daar staat dat de mens (m/v) geschapen is naar Gods beeld. Maar wat betekent dat eigenlijk? Almatine Leene beantwoordt die vraag door na te denken over God. Ze legt uit wat de Drie-eenheid betekent voor de rol van mannen en vrouwen in de kerk. Op een frisse manier bespreekt ze bijvoorbeeld of het belangrijk is dat Jezus man was, en waarom we in vrouwelijke termen over de kerk spreken. Willen we als mannen en vrouwen Gods beeld vertegenwoordigen dan moeten mannen en vrouwen op alle vlakken in de kerk samenwerken. Dat betekent meer ’dansen’ in de kerk. Dit boek is een populaire weergave van haar proefschrift, Triniteit, antropologie en ecclesiologie, een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk, waarop ze eerder dit jaar is gepromoveerd.
ISBN:  9789058817426 Pagina's:  120 Prijs:  € 12,50
bestellen


Titel: God begint klein Auteur: Both, Pieter
Inhoud: Veel dingen in de Bijbel raken aan de opvoeding van kinderen. Op hun beurt kunnen kinderen ons veel leren over Gods bedoeling met het leven. God begint klein staat vol met bijbelse wijsheid over kinderen. Soms is het vertrekpunt een bijbelverhaal, soms een voorval in de huiselijke sfeer. Elk stukje wordt afgesloten met een Bijbel-leessuggestie. Tussendoor zijn er passages met vragen over bepaalde opvoedaspecten die de ouders samen kunnen bespreken.
ISBN:  9789058817389 Pagina's:  228 Prijs:  € 13,90
bestellen


Titel: Sophie
Inhoud: Is wetenschap de maat van alle dingen? - Sciëntismespecial -
ISBN:   Pagina's:   Prijs:  € 5,50
bestellen


Titel: Ongemakkelijke teksten van de apostelen Auteur: Houwelingen, Rob van, Sonneveld, Reinier
Inhoud: Elke gelovige kent wel de ervaring dat je in de Bijbel leest en vastloopt. Staat dat er nu echt? Wat heeft dat te betekenen? Hoe kan God dát nu bedoelen? In dit boek worden 75 ’lastige’ bijbelteksten van apostelen als Johannes, Lucas en Petrus op een toegankelijke manier verklaard. Daar bij wordt gekeken naar de grondtekst, de culturele achtergrond en de relatie tot andere teksten en uitspraken.
ISBN:  9789058817037 Pagina's:  256 Prijs:  € 15,90
bestellen


Titel: Het licht Auteur: Sonneveld, Reinier
Inhoud: Sonneveld behandelt in enkele korte hoofdstukjes vragen als: Wat vertelt de Bijbel over Jezus’ geboorte, en vooral: wat niet? Zijn er argumenten dat het historisch zo gebeurd is? Hoe heeft Jezus’ naaste omgeving dit beleefd? En wat heeft dit nog te betekenen in onze tijd?
ISBN:  9789058817044 Pagina's:   Prijs:  € 3,50
bestellen


Titel: Waardevol leven
Inhoud: Bij dilemma’s rond ziekte en gezondheid staat de vraag ‘Wat is goed om te doen’ vaak centraal. Waardevol leven wil mensen helpen bij hun proces van meningsvorming. Want onze keuzes raken soms rechtstreeks aan leven en dood: denk aan het wel of niet doorbehandelen van zwaar gehandicapte kinderen, of het wel of niet doen van prenataal onderzoek wanneer de kans op afwijkingen groot is. Het is niet altijd eenvoudig om te ontdekken wat ‘goed’ is. Christenen – maar evengoed moslims, agnosten of atheïsten – hebben in veel gevallen niet op alle vragen een pasklaar antwoord. En áls men al weet wat het goede is, dan is het nog een hele kunst om dat ook echt te gaan doen. Psychologisch onderzoek maakt duidelijk dat onze hersenen alles in het werk stellen om onze goede voornemens te dwarsbomen. Eén troost: gelukkig kan men die simpele mechanismen ook beïnvloeden. Maar dan moet je wel heel helder hebben waar je voor staat en wat je wilt. Dit boek wil mensen daarbij helpen. Heel concreet wordt ingegaan op actuele vragen rond gezondheid, ziekte en geneeskunde. Het boek wordt afgesloten met een essay over medische ethiek. Dit essay laat zien hoe het denken over gezondheid en ziekte zich de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld. Het is niet toevallig dat de zorg voor het leven de laatste decennia zo onder druk staat. De huidige geneeskunde is gekleurd door een visie waarin het leven wordt gerelativeerd. Dat vraagt om een debat – en het essay is daartoe een aanzet.
ISBN:  9789058817310 Pagina's:   Prijs:  € 17,50
bestellen


Titel: Experience map of Scientism (in koker) Auteur: Peels, Rik
Inhoud: What the world looks like if science is the measure of all things Belevingskaart van sciëntisme. Hoe ziet de wereld er uit als de wetenschap de maat van alle dingen is? Ontdek het zelf! Begin bij de boom van goed en kwaad. Reis voorbij de Stad van God. Ga op weg naar de Metropool van de Natuurwetenschappen. En zie in de verte de besneeuwde bergtoppen van Nobel in het zonlicht glinsteren. Een kaart voor inspirerende en vrolijke momenten. Prijs is inclusief koker en posttoeslag voor de verzending.
ISBN:  9789058817853 Pagina's:  1 Prijs:  € 12,50
bestellen


Titel: Experience map of Scientism (gevouwen) Auteur: Peels, Rik
Inhoud: What the world looks like if science is the measure of all things Belevingskaart van sciëntisme. Hoe ziet de wereld er uit als de wetenschap de maat van alle dingen is? Ontdek het zelf! Begin bij de boom van goed en kwaad. Reis voorbij de Stad van God. Ga op weg naar de Metropool van de Natuurwetenschappen. En zie in de verte de besneeuwde bergtoppen van Nobel in het zonlicht glinsteren. Een kaart voor inspirerende en vrolijke momenten.
ISBN:  9789058817860 Pagina's:  1 Prijs:  € 7,50
bestellen


Titel: Is alles van waarde meetbaar?
Inhoud: Hoe ontwikkel je als onderwijsinstelling een evenwichtig toetsbeleid? In het (hoger) beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs neemt het gebruik van toetsen toe. Tegelijkertijd verschijnen er kritische rapporten over toetsing en ontstaan collectieven om toetsen af te schaffen. Voor de onderwijspraktijk is het niet gemakkelijk om in te spelen op de wisselende accenten van de politiek. Nu eens staan de eigen identiteitsvorming en de zelfwerkzaamheid van jongeren centraal, dan weer de externe eisen waar zij aan moeten voldoen. Hoe ga je daarmee om als docent, als afdelingsleider of als examencommissie? Is alles van waarde meetbaar? Dit boek helpt docenten, beleidsmakers en andere onderwijsbetrokkenen bij het ontwikkelen van een toetspraktijk die verder kijkt dan de waan van de dag. Een toetspraktijk die het belang van kennis erkent, maar ook het belang van persoonlijke vorming en creatief denken. Het boek is bijzonder geschikt om te gebruiken voor gezamenlijke scholings- en bezinningsmomenten. Het bevat herkenbare praktijkvoorbeelden, handige achtergrondinformatie en onderzoeksgegevens. Met discussievragen en een zelftoets worden onderwijsprofessionals uitgedaagd om de eigen visie te verhelderen en te herijken.
ISBN:  9789058817877 Pagina's:  144 Prijs:  € 6,95
bestellen


Titel: Is alles van waarde meetbaar? Auteur: Bram de Muynck, Jacquelien Bulterman
Inhoud: Hoe ontwikkel je als onderwijsinstelling een evenwichtig toetsbeleid? In het (hoger) beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs neemt het gebruik van toetsen toe. Tegelijkertijd verschijnen er kritische rapporten over toetsing en ontstaan collectieven om toetsen af te schaffen. Voor de onderwijspraktijk is het niet gemakkelijk om in te spelen op de wisselende accenten van de politiek. Nu eens staan de eigen identiteitsvorming en de zelfwerkzaamheid van jongeren centraal, dan weer de externe eisen waar zij aan moeten voldoen. Hoe ga je daarmee om als docent, als afdelingsleider of als examencommissie? Is alles van waarde meetbaar? Dit boek helpt docenten, beleidsmakers en andere onderwijsbetrokkenen bij het ontwikkelen van een toetspraktijk die verder kijkt dan de waan van de dag. Een toetspraktijk die het belang van kennis erkent, maar ook het belang van persoonlijke vorming en creatief denken. Het boek is bijzonder geschikt om te gebruiken voor gezamenlijke scholings- en bezinningsmomenten. Het bevat herkenbare praktijkvoorbeelden, handige achtergrondinformatie en onderzoeksgegevens. Met discussievragen en een zelftoets worden onderwijsprofessionals uitgedaagd om de eigen visie te verhelderen en te herijken.
ISBN:  9789058817877 Pagina's:  144 Prijs:  € 6,95
bestellen


Ga naar alle Producten