Welkom bij Buijten & Schipperheijn Motief

Feest van het koninkrijk
Ronald Westerbeek schreef een nieuw boek voor een gemeenteproject over ht Onze Vader.
Voor meer informatie, zie Feest van het Koninkrijk

Spannend boek: Nederlander met de Nederlanders
Hoe staan christenen in een niet-christelijke maatschappij?
Met zijn debuut Nederlander met de Nederlanders schreef Robert Plomp hierover een spannend boek. De auteur wil voluit orthodox zijn in zijn geloof en tegelijk voluit open naar de wereld, om die te bereiken met het evangelie.

Voor meer informatie klik hier Voor een interview met de auteur op CIP klip op interview CIP en voor een filmpje over een belangrijke 'zwijgtekst' van Paulus zie filmpje Lazarus 7keer7 tour

Buijten & Schipperheijn
Motief is een imprint voor boeken en een tijdschrift over (christelijk) geloof, kerk, gezin en samenleving, wetenschap.

Er zijn ook aparte websites voor onze catechesemethoden:
Voor informatie over onze methoden voor geloofsonderwijs kunt u terecht op specifieke websites.
Voor Follow Up! (12-18 jaar) Follow Up! Voor He lives (10-11 jaar) He Lives!
Voor Geloof.nu (12-18 jaar) Geloof.nu

Website voor Werkers in de kerk
Jeugdwerkers, kinderwerkers, ouderlingen, diakenen, kringleiders enzovoort kunnen voor boeken en vormingsactiviteiten terecht op Werken in de Kerk

Boeken bestellen
Onze boeken zijn verkrijgbaar bij elke goede boekhandel.
U kunt onze uitgaven ook via deze site bestellen via de knop <in winkelwagen>. Uw winkelwagen verschijnt automatisch rechts boven in uw scherm met het totaalbedrag van uw bestelling(en). Als uw bestelling compleet is, klik dan rechts boven op uw winkelwagen en registreer nauwkeurig aanvullende gegevens. Betaal bijvoorkeur op een veilige manier via iDEAL. Indien u uw e-mailadres heeft geregistreerd, ontvangt u automatisch een bevestiging.

Nieuw deze maand

Feest van het Koninkrijk
Een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader
Het Onze Vader is een allesomvattend gebed dat raakt aan ieders dagelijkse leven. Feest van het Koninkrijk heeft dit gebed als onderwerp genomen voor een nieuw gemeenteproject waarin themas centraal staan als: gerechtigheid, duurzaamheid, genezing, bevrijding, vergeving, en het verstaan van Gods stem. Zie Feest van het Koninkrijk

Traditie in transitie
De plaats van tradities in een veranderende wereld
De wereld, het denken, de maatschappij en de kerk; alles verandert erg snel. Tradities die jaren - of zelfs eeuwenlang als richtinggevend en soms absoluut werden gesteld worden nu aan discussie onderworpen of zelfs aan de kant gezet. De vraag is: wat heeft een nieuwe generatie nu en straks aan oude tradities? Zie verder Traditie in transitie

Echtscheiding
Dit boek onderstreept de vastheid van het huwelijksverbond, maar geeft ook aan dat de Bijbel ruimte laat voor echtscheiding in een situatie van ernstige verwaarlozing van de huwelijksbelofte. De auteur, dr. D.J. Steensma, bespreekt de Bijbelteksten die op echtscheiding betrekking hebben, en hoe die teksten in de geschiedenis zijn verwerkt. Bij de bespreking van Bijbelteksten is vooral gelet op datgene wat deze teksten veronderstellen tegen de achtergrond van de wereld van het oude Nabije Oosten, het Jodendom ten tijde van het Nieuwe Testament en de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Zie ook  Echtscheiding

Willen en voelen en uitverkiezing 
Hoe komt een mens tot geloof? Door het te willen of door te ervaren dat God het geeft? Welke rol speelt de uitverkiezing hierbij?
Deze vraag speelde een belangrijke rol in het begin van de zeventiende eeuw, in het conflict tussen Gomarus en Arminius. En nog is zij actueel. Voor gelovigen, die vragen hebben over de zekerheid van hun heil. En dus voor de zielzorgers in de kerk. Maar ook voor de verhouding tussen de kerken. Dr. B. Loonstra wijst een weg uit het dilemma. Zie Willen en voelen en uitverkiezing

Zingend naar huis
De liederen hammaäloth vormen een kleine, relatief onbekende bundel in het Boek der Psalmen.
Wat is de ontstaansgeschiedenis van deze bundel? Sommige nummers zijn zeer populair.
Bestaat er enige samenhang tussen deze zogenoemde opgangsliederen, en waaruit blijkt dat?
Tegen welke achtergrond moet je ze bezien? Auteur Kees Kleingeld plaatst deze bundel in een verrassend perspectief. Voor meer Zingend naar huis

<div style="padding:15px;">
<iframe width="392" height="220" src="//www.youtube.com/embed/UchQfMtrNt8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>